Agroturystyka Praczka, Kluczewsko, Praczka 4

Czarnca

Czarnca Stefan Czarniecki

Miejscowość, w której urodził się Hetman Stefan Czarniecki. W kościele (XVII w.) pw. NMP i św. Floriana, znajduje się mauzoleum S. Czarnieckiego, liczne pamiątki rodzinne i sarkofag z prochami Hetmana. Zabytkowa dzwonnica, arboretum - park z pięknymi okazami różnych gatunków drzew i krzewów.

Kurzelów

Miasto trzech Panien
Pierwsze wzmianki z XII wieku, wieś była wtedy własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1360 roku biskup Jarosław Bogoria Skotnicki ufundował tu kolegiatę, przy której powstała szkoła. Wykształcili się tu Jan Brożek - wybitny polski astronom i matematyk, profesor Akademii Krakowskiej. Znajduje się tu gotycka kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP; zastosowane ciekawe rozwiązanie architektoniczne (sklepienie opiera się na jednym filarze); gotycka chrzcielnica z 1414; Drewniana kaplica św. Anny z XVII w.

Kluczewsko

Spichlerz Kluczewsko

Miejscowość, w której urodził się Hetman Stefan Czarniecki. W kościele (XVII w.) pw. NMP i św. Floriana, znajduje się mauzoleum S. Czarnieckiego, liczne pamiątki rodzinne i sarkofag z prochami Hetmana. Zabytkowa dzwonnica, arboretum - park z pięknymi okazami różnych gatunków drzew i krzewów.

Ludynia

Spichlerz Kluczewsko

Zespół parkowo-dworski (XVIII w.) - w dworku tym toczyła się akcja filmowegoPrzedwiośnia i Syzyfowych prac. Zbór ariański (XVI w.), również miejsce odpoczynku Tadeusza Kościuszki w drodze z pola bitwy pod Szczekocinami